Sonar är hingst född 2014 e. Radar u. Flori

Sonar är anmäld till unghingstprojektet och klar för utbildningsnivå 1.