AB-premierade nordsvenske hingsten Radar 1955 finns i Hällingsjö, 3 mil öster om Göteborg och tar under betäckningssäsong emot friska, fertila, avmaskade nordsvenska ston till i första hand fribetäckning men även betäckning vid hand på begäran.

Vi är av uppfattningen att fribetäckning erbjuder framför allt förstagångsston eller ston med föl vid sidan möjlighet till en positiv erfarenhet, att i lugn och ro få möjlighet att umgås och bekanta sig med hingsten före betäckning. Flocken är otroligt viktig för hästens sociala välbefinnande och vi har bara goda erfarenheter av att låta hästarna i så stor utsträckning som möjligt sköta relationerna själva.

Vi erbjuder gott bete i lummiga, vackra hagar med naturliga vattendrag för hästarna att dricka ur. Daglig tillsyn och skötsel.
Vi tar ingen dygnsavgift utan Ni betalar ett fast pris inklusive moms och stoavgift per sto och säsong. Om stoet mot förmodan inte blir dräktigt under säsongen erbjuder vi ombetäckning säsongen närmast efter för enbart stoavgiften. Kontakta oss för mer information.

 

2004 gick Radar etta i treårsringen på Grevagården och stamboksfördes året därpå med 9-8-8-8-7 = 40p exteriört och 7-9-8-10-8 = 42 p på körprovet. Vi tror att han har en ovanligt förärvningssäker stam både på möderne- (u. Elitpremierade stoet Randi 22300) och fädernesidan (e. Elitpremierade hingsten Gorm 1892).

Samarbetspartner med Gränshults gård och AB premierade hingsten Léon, se vidare under Länkar.